All-round software engineer – ruim 25 jaar ervaring in de IT in allerlei rollen, met een breed spectrum aan activiteiten:
requirements analyse, functioneel en technisch ontwerp, reverse engineering, programmeren en scripting, testen (unit, systeem, functioneel, performance, load/stress, keten, regressie, etc.), testomgevingenbeheer, testautomatisering, testcoördinatie, test management, continuous integration, continuous delivery, release management, functioneel en technisch applicatiebeheer, operationeel beheer, 2e en 3e lijns support, incident management, problem management, change management, configuration management, data modellering, database tuning, datamodel conversies, applicatie migratie, database migratie, reconciliaties, lokalisatie, kwaliteitszorg, informatiebeheer, procesverbetering, documenteren, kennisborging, kennisdeling, handleidingen schrijven, gebruikersondersteuning, helpdesk, ontwikkelen van lesmateriaal, technische trainingen verzorgen, inwerkprogramma’s maken, inwerken van nieuwe medewerkers, persoonlijke, team en organisatie coaching, project management, team leider, scrum master, chief happiness officer (werkgelukdeskundige), team building, conflictresolutie, informatie analyse, technisch en functioneel ontwerp maken

 

Voornaamste vaardigheden
Analyse, ontwerpen, modelleren, documenteren, programmeren, testen, kwaliteitszorg, procesverbetering,  les geven, communiceren, mensen verbinden

Expert in SQL en data modellering

individuele, team en organisatie coaching

Werkgelukdeskundige 
 

Persoonlijk Profiel
Ik werk in de IT omdat ik het zowel intellectueel als sociaal erg bevredigend vind. Het biedt mij de kans om voortdurend scheppend bezig te zijn, en onderdeel uit te maken van een leuk team. Ik heb een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, en zal vanuit een diepe betrokkenheid bij de organisatie waar ik mijn ziel aan verbind alles doen om zoveel mogelijk waarde te creëren op elk gebied waar ik maar mee te maken krijg.


Ik streef ernaar voortdurend topkwaliteit te leveren, en lever doorgaans veel meer op dan waarvoor ik oorspronkelijk ingehuurd ben, omdat ik de neiging heb mij overal mee te bemoeien waar ik maar kansen voor verbetering zie.. Anderen zien mij als een weliswaar ietwat merkwaardige, maar hartelijke, kundige en zeer toegewijde collega.

 

Wat mij vooral bijzonder maakt is dat ik niet alleen mijn denkkracht en sterke analytische vaardigheden aanbied, maar ook mijn liefdevol hart, en mij met hart en ziel inzet voor de organisatie waar ik mij mee verbind. Voor een IT professional ben ik bijzonder sterk op het sociaal-emotionele vlak: zeer goed in vrienden maken, snel mijn weg vinden in complexe organisaties, mensen verbinden en laten samenwerken. Ik kan van een team van semi-autistische nerds een high performing vriendenclub maken.

 

Werk in de 21e eeuw behelst veel meer dan alleen maar een paar technische kunstjes beheersen. Die leer je zo bij. Elke opdracht heeft weer andere specifieke tools en technische uitdagingen. Daar kom je pas achter als je on the job bent. Het is een illusie om te denken dat iemand meteen op elk gebied meteen productief zou kunnen zijn, zelfs al staat er in zijnhaar CV dat zhij alle gevraagde kunstjes al kent.

 

IT werk is in de eerste plaats een groepsproces, waarbij zowel het (resultaatgerichte) taakaspect en het sociaal-emotionele aspect beide voldoende aandacht moeten krijgen. De interactie tussen de teamleden onderling en met de omgeving bepalen sterker het succes van een team dan de verzameling aan technische vaardigheden.

 

De sociale-emotionele component betreft voornamelijk de communicatieve vaardigheden: in hoeverre kun je om hulp vragen, vrienden maken, je in een team voegen, vruchtbare contacten leggen, je eigen onvermogen herkennen en aankaarten, etc.? Als all-round onderlegd en communicatief sterk persoon kan ik vrijwel elke rol toevoegde waarde leveren. Wat ik nog niet weet leer ik snel genoeg bij door het op te zoeken of aan ter zake kundige collega’s te vragen.