9TIJE9

Een speelse sociale meditatie, waarin verschillende aspecten van vriendschap worden verkend. Via allerlei oefeningen en wat licht lichaamswerk op speciale muziek wordt je hart meer geopend, en kom je nader tot elkaar.

 

Tijdens deze meditatie

  • krijg je een dieper in inzicht in hoe jij relateert met andere mensen, welke onbewuste patronen jij hanteert om je veiligheid te waarborgen en je gevoel van afgescheidenheid in stand te houden
  • leer je hoe je oude, niet goed afgesloten relaties energetisch kunt helen
  • ga je oefenen met de principes van geweldloze communicatie

 

 

Praktische informatie

Duur:  1 - 2 uur, afhankelijk van de groepsgrootte, in een ruimte groot genoeg om met de hele groep een beetje te dansen, met een geluidsinstallatie waar ik mijn mobiel of laptop op kan aansluiten. Eventueel kan ik ook gebruik mqken van een beamer om daamee een bijbehorende presentatie te vertone (miser een HDMI kabel beschikbaar is om mijn laptop op aan te sluiten
N.B. 
Als fysiek bij elkaar komen niet haalbaar of wenselijk is er ook een iets kortere (1 uur), online versie mogelijk via Zoom of Teams o.i.d., maar die heeft veel minder impact, dat blijft echt vreselijk behelpen...
Voorwaarde voor een online versie is dat alle deelnemers over een camera en speakers beschikken (want je kunt niet lekker vrijuit dansen met een headset op die via een draadje met je computer verbonden is)
(Maar iets is beter dan niets.,  (Tijdens de lockdown in 2019 gaf het tenminste nog enige verbinding toen vrijwel iedereen dag in dqg uit op zijn/aaar eentje vanuit huis zat te werken)
Het voordeel van online is weer dat je thuis op je eigen veilige plekje kunt deelnemen, dat is misschien iets minder bedreigend voor mensen die nog nooit zoiets hebben gedaan. (ook al kan dansen voor een camera ook wel als eng worden ervaren)

 

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleren, waarin je je goed kunt bewegen, want er wordt ook wat bij gedanst. 

 

Richtprijs: € 10,- per persoon
Eventueel kan het ook op basis van vrijwillige bijdrage, waarbij ieder na afloop bepaalt wat het hem of haar waard was.
In ieder geval wil ik op zijn minst een onkostenvergoeding van de organiserende partij ontvangen.

 

 

 

 

Sociale meditaties