Aandachtsgebied

Als werkgelukdeskundige richt mijn organisatie coaching zich expliciet op het implementeren van een programma om het werkgeluk van de medewerkers te faciliteren. Organisaties die zich actief bezig houden met werkgeluk doen het in alle opzichten goed: ze presteren beter, hebben een hogere klanttevredenheid, en de medewerkers zijn productiever, gezonder en blijven langer bij het bedrijf werken.

 

Doel

Als ik de rol van Chief Happiness Officer op mij neem dan zorg ik ervoor dat iedereen in de organisatie met zoveel mogelijk plezier aan het werk is, door een sfeer van vertrouwen en verbondenheid te scheppen waarin een ieder zich volop kan ontplooien. Een  organisatie waar de bezieling duidelijk voelbaar is in alle geledingen en in alle activiteiten is een topwerkgever.

 

Uitgangspunten

Geluk wordt bepaald door aanleg, omstandigheden en bewust gedrag. Geluk is in hoge mate maakbaar door heilzaam gedrag aan te leren en omstandigheden te scheppen waarin je kunt gedijen. Geluk hangt samen met het vervullen van je belangrijkste behoeften op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.  Door je bewust te worden van de dingen die voor jou belangrijk zijn, en de belemmeringen die je ervan weerhouden om je wensen te realiseren, komt er ruimte voor nieuwe inzichten en gedrag. Een werksituatie biedt volop mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te trainen, omdat je voortdurend wordt uitgedaagd door je omgeving, en je kunt leren van de feedback van je collega’s, die precies zien wat jij doet.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Bewustwording: het thema van werkgeluk op de kaart zetten in de organisatie
  • Inventariseren hoe het met werkgeluk is gesteld
  • Verbeterpunten vaststellen en plan van aanpak opstellen
  • Implementatie
  • Monitoring en borging

 

Traject

De duur van het traject is afhankelijk van de huidige sfeer in de organisatie, de cultuur ervan en de veranderbereidheid. Elke organisatie trekt een bepaald soort mensen aan. Sommigen staan meer open voor transformatie dan anderen. Als er eenmaal een kleine groep mensen ontstaat die zich actief met hun gelukscompetenties willen bezighouden, dan zal de rest op de duur volgen. Hoe lang dat zal duren is niet te voorspellen. Reken er maar op dat een cultuuromslag minimaal 1 jaar zal kosten.

 

Kosten

€ 150, - per uur, excl. BTW